วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ
601013_07_ปกิณกะธรรมการถวายกฐินทานด้วยความตั้งใจ.mp3