วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๖ ต.ค. ๖๐)

๒๖ ต.ค. ๖๐-เทศน์ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้
601026_03_เทศน์ผู้รู้ความจริงให้ครบตามพระพุทธเจ้าสอนจึงพ้นทุกข์ได้.mp3