วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

อานิสงส์การถวายกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ต.ค. ๖๐)

๑๓ ต.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายกฐินทาน
601013_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การถวายกฐินทาน.mp3