วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560

คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๙ ต.ค. ๖๐)

๒๙ ต.ค. ๖๐-เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
601029_03_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้.mp3