วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจทำความดีในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจเต็ม
600930_08_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจเต็ม.mp3