วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

พระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล
600930_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล.mp3