วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง(กรรมฐาน ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
600902_07_กรรมฐานเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง.mp3