วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า
600924_03_เทศน์การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า.mp3