วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
600916_01_ปกิณกะธรรมรักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย.mp3