วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐)

๑๕ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้
600915_02_ปกิณกะธรรมความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้.mp3