วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๐)

๑ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
600901_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่ใจณวัดตาลเดี่ยว.mp3