วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
600902_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3