วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง(นิทาน ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-นิทานชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
600909_05_นิทานชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภโกรธหลง.mp3