วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

พระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘ (ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘
600930_05_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ๘.mp3