วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ(กรรมฐาน ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
600902_04_กรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ.mp3