วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า
600917_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทำความดีที่วัดตากฟ้า.mp3