วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้(กรรมฐาน ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้
600916_09_กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้.mp3