วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

อย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๐)

๒๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย
600929_01_ปกิณกะธรรมอย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย.mp3