วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

การทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป(กรรมฐาน ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป
600909_04_กรรมฐานการทำจิตเป็นบุคคลคนเดียวมีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3