วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

การฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ
600923_09_ปกิณกะธรรมการฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ.mp3