วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย(กรรมฐาน ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
600923_07_กรรมฐานใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3