วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
600910_01_ปกิณกะธรรมเมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง.mp3