วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

บุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ย. ๖๐)

๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้
600903_01_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนาจะนำพาความสุขมาให้.mp3