วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย(เทศน์ ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-เทศน์การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
600917_03_เทศน์การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย.mp3