วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
600910_07_ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์.mp3