วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๐)

๑ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
600901_03_ปกิณกะธรรมศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ.mp3