วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

เราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600909_07_กรรมฐานเราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3