วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

การพิจารณาต้องมีความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๐)

๘ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการพิจารณาต้องมีความเมตตา
600908_01_ปกิณกะธรรมการพิจารณาต้องมีความเมตตา.mp3