วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่
600917_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่.mp3