วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
600924_05_ปกิณกะธรรมผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3