วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
600909_06_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3