วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า(เทศน์ ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-เทศน์บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า
600916_03_เทศน์บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า.mp3