วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา(เทศน์ ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-เทศน์บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
600910_03_เทศน์บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา.mp3