วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

การละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า(นิทาน ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-นิทานการละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า
600924_06_นิทานการละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า.mp3