วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐)

๑๕ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง
600915_01_ปกิณกะธรรมปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง.mp3