วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน(กรรมฐาน ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
600916_05_กรรมฐานใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน.mp3