วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล
600916_06_ปกิณกะธรรมยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล.mp3