วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

ทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔
600923_06_ปกิณกะธรรมทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร๔.mp3