วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๗ ก.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600917_06_พระเมตตาพร.mp3