วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ(เทศน์ ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-เทศน์พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ
600909_03_เทศน์พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ.mp3