วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-เทศน์สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
600902_02_เทศน์สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3