วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น(กรรมฐาน ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น
600930_07_กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น.mp3