วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกาย
600924_01_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกาย.mp3