วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย(เทศน์ ๓ ก.ย. ๖๐)

๓ ก.ย. ๖๐-เทศน์ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย
600903_02_เทศน์ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย.mp3