วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย(กรรมฐาน ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานวางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
600910_04_กรรมฐานวางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย.mp3