วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
600902_09_ปกิณกะธรรมการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3