วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย
600916_11_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย.mp3