วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

บัณฑิตย่อมไม่เห็นสุขในโลกนี้ พึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-เทศน์บัณฑิตย่อมไม่เห็นสุขในโลกนี้ พึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600923_03_เทศน์บัณฑิตย่อมไม่เห็นสุขในโลกนี้พึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3