วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600910_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3