วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

อย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี
600930_01_ปกิณกะธรรมอย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี.mp3